NotesLand.com

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.notesland.com prowadzony jest przez spółkę

J&P MUSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa
NIP 7010446971

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538002; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10.000,00 zł.; NIP: 7010446971; REGON: 360003494; adres poczty elektronicznej: office@notesland.com.

Biuro
J&P MUSIC Sp.z o.o.
ul. Wierzbowa 41
62-080 Lusowo

J&P Music sp. z o.o. działa w oparciu o umowy podpisane ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. 

Dalsze udostępnianie i odsprzedaż produktów zakupionych w sklepie internetowym pod adresem www.notesland.com jest zabronione.

Poniżej znajdują się linki do opisów licencji dla zdjęć użytych w sklepie notesland.com na podstawie licencji Crative Commons:

CC BY 3.0

CC BY-SA 3.0

CC BY-ND 3.0