NotesLand.com

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.notesland.com prowadzony jest przez spółkę

Notesland.com sp. z. o.o.
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

NIP: 7010995040
REGON: 386868713

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538002; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010995040; REGON: 386868713; adres poczty elektronicznej: office@notesland.com.

Biuro
Notesland.com sp. z. o.o.
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

Notesland.com sp. z. o.o. działa w oparciu o umowy podpisane ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. 

Dalsze udostępnianie i odsprzedaż produktów zakupionych w sklepie internetowym pod adresem www.notesland.com jest zabronione.

Poniżej znajdują się linki do opisów licencji dla zdjęć użytych w sklepie notesland.com na podstawie licencji Crative Commons:

CC BY 3.0

CC BY-SA 3.0

CC BY-ND 3.0