NotesLand.com

SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1.      Płatności SMS.

1.1.1.      Rozliczenia płatności SMS przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu TPay.com. Obsługę płatności SMS prowadzi TPay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

1.2.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu TPay.com lub PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://transferuj.pl lub http://www.paypal.com.

1.2.1.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu TPay.com lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

1.2.1.1.      TPay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

1.2.1.2.      PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

1.3.      Płatności za pośrednictwem środków zgromadzonych na Koncie Przedpłaconym (pe-paid).