NotesLand.com

1.1.      Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna.

1.2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

1.2.1.      Przesyłka elektroniczna.

1.3.      Przesyłka elektroniczna polega na udostępnieniu Produktu w wersji pdf w ramach Konta w zakładce „Moje pliki”.

1.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 minut, jednakże maksymalnie do 2 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy.